باشگاه خاقانیمجموعه باشگاه های خاقانی کار خود را با احداث اولین باشگاه در سال ۱۳۸۶ در خیابان خاقانی اصفهان آغاز کرد

شعبه شماره ۳ :

اصفهان،خیابان آپادانا اول ،
روبروی گل خوشه

تلفن : ۳۶۲۷۷۲۴۷-۰۳۱

در حال احداث

شعبه شماره ۲ :

اصفهان،خیابان خاقانی ، بعد از خواجه پطرس،
جنب کوچه چمن

تلفن : ۳۶۲۷۷۲۴۷-۰۳۱

مشاهده جزییات بیشتر

شعبه شماره ۱ :

اصفهان ،خیابان خاقانی ، روبروی پارکینگ خاقانی ،
طبقه زیرین فروشگاه آدیداس

تلفن : ۳۶۲۸۳۴۸۳-۰۳۱

مشاهده جزییات بیشتر