فروش اقساطی

لیست محصولاتی که شامل شرایط پرداخت اقساط می باشند همراه با نحوه پرداخت به قرار زیر است :

برای توضیحات بیشتر با شماره 09126858098 تماس حاصل فرمایید


شرایط اقساط محصولات ماساژ برند iRest
شرایط اقساط محصولات ماساژ برند ROTAI
 • صندلی ماساژور iRest A389-2 :
  قیمت محصول : 95.500.000 تومان
  پیش پرداخت : 47.500.000 تومان
  مابقی در 4 قسط هرکدام به مبلغ 12.000.000 تومان
  در صورت خرید نقد 3.820.000 تومان تخفیف بگیرید
 • صندلی ماساژور iRest A156-2 :
  قیمت محصول : 49.500.000 تومان
  پیش پرداخت : 24.500.000 تومان
  مابقی در 4 قسط هرکدام به مبلغ 6.250.000 تومان
  در صورت خرید نقد 1.980.000 تومان تخفیف بگیرید
 • صندلی ماساژور ROTAI 5820 :
  قیمت محصول : 49.500.000 تومان
  پیش پرداخت : 24.500.000 تومان
  مابقی در 4 قسط هرکدام به مبلغ 6.250.000 تومان
  در صورت خرید نقد 2.000.000 تومان تخفیف بگیرید

 • صندلی ماساژ مدل iRest SL-A386 :
  قیمت محصول : ۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  پیش پرداخت : ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  مابقی در ۱۰ قسط هر کدام به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  در صورت خرید نقد یک میلیون تومان تخفیف بگیرید
 • صندلی ماساژ مدل iRest SL-A382 :
  قیمت محصول : ۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  پیش پرداخت : ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  مابقی در ۱۰ قسط هر کدام به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  در صورت خرید نقد یک میلیون تومان تخفیف بگیرید
 • صندلی ماساژ مدل iRest SL-A80 :
  قیمت محصول : ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  پیش پرداخت : ۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان
  مابقی در ۴ قسط هر کدام به مبلغ ۲,۳۱۷,۵۰۰ تومان
  بدون کارمزد
 • صندلی ماساژ مدل iRest SL-A33-5 :
  قیمت محصول : ۱۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  پیش پرداخت : ۵,۵۴۰,۰۰۰ تومان
  مابقی در ۴ قسط هر کدام به مبلغ ۲,۰۷۷,۵۰۰ تومان
  بدون کارمزد
 • تردمیل :
  پیش پرداخت : ۲۰ درصد مبلغ محصول
  مابقی در ۱۰ قسط یک ماهه
 • دوچرخه ثابت :
  پیش پرداخت : ۲۰ درصد مبلغ محصول
  مابقی در ۱۰ قسط یک ماهه