فروش اقساطی

لیست محصولاتی که شامل شرایط پرداخت اقساط می باشند همراه با نحوه پرداخت به قرار زیر است :

اگر شما شرایط دیگری مدنظرتان است با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۸۵۸۰۹۸ تماس بگیرید، تا حد امکان شرایط را برایتان آسان میکنیم.شرایط اقساط محصولات ماساژ
شرایط اقساط محصولات ورزشی
 • صندلی ماساژ مدل iRest SL-A386 :
  قیمت محصول : 26,500,000 تومان
  پیش پرداخت : 10,500,000 تومان
  مابقی در 10  قسط هر کدام به مبلغ 1,600,000 تومان
  در صورت خرید نقد  1,500,000 تومان تخفیف بگیرید
 • صندلی ماساژ مدل iRest SL-A382 :
  قیمت محصول : 25,500,000 تومان
  پیش پرداخت : 9,500,000 تومان
  مابقی در 10  قسط هر کدام به مبلغ 1,600,000 تومان
  در صورت خرید نقد 1,500,000 تومان تخفیف بگیرید
 • صندلی ماساژ مدل iRest SL-A80 :
  قیمت محصول : 35,700,000 تومان
  پیش پرداخت : 14,400,000 تومان
  مابقی در 6 قسط هر کدام به مبلغ 3,550,000 تومان
  بدون کارمزد
 • صندلی ماساژ مدل iRest SL-A33-5 :
  قیمت محصول : 31,700,000 تومان
  پیش پرداخت : 12,800,000 تومان
  مابقی در6 قسط هر کدام به مبلغ 3,150,000 تومان
  بدون کارمزد
 • تردمیل :
  پیش پرداخت : 4۰ درصد مبلغ محصول
  مابقی در 3  قسط یک ماهه
 • دوچرخه ثابت :
  پیش پرداخت : 4۰ درصد مبلغ محصول
  مابقی در 3  قسط یک ماهه
 • صندلی ماساژ مدل iRest SL-A386 :
  قیمت محصول : ۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  پیش پرداخت : ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  مابقی در ۱۰ قسط هر کدام به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  در صورت خرید نقد یک میلیون تومان تخفیف بگیرید
 • صندلی ماساژ مدل iRest SL-A382 :
  قیمت محصول : ۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  پیش پرداخت : ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  مابقی در ۱۰ قسط هر کدام به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  در صورت خرید نقد یک میلیون تومان تخفیف بگیرید
 • صندلی ماساژ مدل iRest SL-A80 :
  قیمت محصول : ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  پیش پرداخت : ۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان
  مابقی در ۴ قسط هر کدام به مبلغ ۲,۳۱۷,۵۰۰ تومان
  بدون کارمزد
 • صندلی ماساژ مدل iRest SL-A33-5 :
  قیمت محصول : ۱۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  پیش پرداخت : ۵,۵۴۰,۰۰۰ تومان
  مابقی در ۴ قسط هر کدام به مبلغ ۲,۰۷۷,۵۰۰ تومان
  بدون کارمزد
 • تردمیل :
  پیش پرداخت : ۲۰ درصد مبلغ محصول
  مابقی در ۱۰ قسط یک ماهه
 • دوچرخه ثابت :
  پیش پرداخت : ۲۰ درصد مبلغ محصول
  مابقی در ۱۰ قسط یک ماهه